POLECAMY - na skróty

organizatorzy

kalendarz 2013Kalendarz strażacki OSP Kamieniec Ząbkowicki na ROK 2013

Od 9 lutego 2012r. na stronie czerwone samochody  można podziwiać i głosować na nasz samochód. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony i oddania głosu. CZERWONE SAMOCHODY

Historia OSP Kamieniec Ząbkowicki lata:1994-2005


16 sierpnia 2003 roku był dniem uroczystego poświęcenia figury Św. Floriana. Po uroczystej mszy św. figurę patrona poświęcił kardynał Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski. W uroczystym poświęceniu figury udział wzięli: przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej Komendy w Ząbkowicach Śląskich, przedstawiciele Rady Gminy Kamieniec Zabkowicki, członkowie Zarządu Gminnego Związku OSP, Dyrektorzy szkół i zakładów pracy, jednostki OSP z terenu gminy i licznie mieszkańcy Kamieńca. Na zakończenie uroczystości kardynał H. Gulbinowicz, przekazał strażakom życzenia, a na pamiątkę tej uroczystości każdy strażak otrzymał z rąk metropolity obrazek z wizerunkiem Madonny Wrocławskiej, zwanej „Obrazem Sobieskiego". Koronowana w dniu 3.V.1997 r. przez Jana Pawła II jako „Mater Adorans" – Matka Adorująca.
Czas nie czeka, czas nie stoi, zegar czasu też się boi. Stało się! Jest rok 2005. Wprawdzie Kamieniec Ząbkowicki od 2003 roku, kiedy to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, musi spełniać wymogi stawiane europejskiej miejscowości, to nie musimy się wstydzić tych sześćdziesięciu lat naszej bytności na „Ziemi Kamienieckiej" i w Kamieńcu Ząbkowickim.
Prawdą jest, że kiedy tu przybyliśmy w pamiętnym 1945 roku, nikt nie potrafił przewidzieć tak wielkich przemian. Ci pierwsi „pionierzy" mieli już świadomość tego, że całkowita zmiana środowiska i warunków bytowania stawia ich przed koniecznością ułożenia swego życia na tej ziemi na nowo.
Przez ten okres 60 – lat następowały przemiany w życiu mieszkańców, w pracy, otoczeniu, wyglądzie Kamieńca. Zmiany następowały w zależności od sytuacji politycznych i administracyjnych, brawurowo lub w zwolnionym tempie. Jednak każdy rok dostarczał nowych wrażeń i przemian, co było efektem wielu wyrzeczeń.
To w ciągu tych sześćdziesięciu latach naszej tu obecności, zaszły nieodwracalne zmiany. Nasz Kamieniec wypiękniał, odremontowane stare zabytki, kamieniczki zachwycają swoją starością i kolorytem. A najstarszą część Kamieńca odwiedza coraz więcej turystów. W ostatnich dwudziestu latach przemiany następowały szybko. Wybudowano nowy, nowoczesny Kamieniec, młodzież uczy się w nowych szkołach.
Do Kamieńca Ząbkowickiego wolność przyszła najpóźniej jak mogła, bo w ostatnich chwilach wojny, ale za to bardzo spokojnie. Nie było w nim widać zniszczeń i gruzów. Takich miejscowości na Dolnym Śląsku było niewiele. Rozwalona pociskami, rozjeżdżona czołgami Europa Środkowa, żyła i nabierała oddechu. Zresztą początki wszędzie były podobne. Zaczynano od zakładania biało-czerwonych opasek i kokard, od nazywania rzek, gór, miast, ulic i placów polskimi nazwami.
Spełniło się przesłanie żyjącego w latach 1822 – 1876 Romana Zmorskiego, który napisał:
Na słowiańskiej góry szczycie
Pod jasnej nadziei gwiazdą.
Zapisuję wróżby słowa:
Wróci, wróci w stare gniazdo
Stare prawo, stara nazwa –
I natchnione Słowian życie.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu Ząbk. jest ściśle powiązana z powojennymi dziejami Kamieńca. Ci sami ludzie, którzy tworzyli na tej ziemi, warunki do nowego życia, swój wolny czas poświęcali dla rozwoju pożarnictwa. Upływający czas i tempo współczesnego życia spowodował, że nikt nie zauważył, że tą samą jednostką dowodzą już wnuki tych pierwszych, których potocznie nazywano „pionierami". Łączy ich taka sama pasja, chęć do społecznej pracy, pomagania innym w trudnych chwilach i zamiłowanie do strażackiego munduru. Minęło już 60 lat od pierwszego założycielskiego zebrania, w straży nastąpiły duże zmiany. Jednostka do dyspozycji posiada dwa samochody, motorowy ponton i sprzęt specjalistyczny. Każdy czynny strażak posiada odpowiednie kwalifikacje. Musi też posiadać aktualne badania lekarskie, jest to obowiązkiem, bowiem tylko to uprawnia go do brania udziału w akcjach. Ranga naszej jednostki wzrosła z chwilą kiedy stała się członkiem Krajowego Systemu Ratownictwa (1994). Wzrosły taż wymagania stawiane strażakowi OSP.
Często pada pytanie: czy Ochotnicza Straż Pożarna jest potrzebna w Kamieńcu i gminie – odpowiedź jest jednoznaczna: tak. Nie oznacza to, że staje się konkurentem straży zawodowej. Przy tak szybkim rozwoju przemysłu, techniki i motoryzacji działalność ratowników, ochotników (nie jest błędem użycia takiego sformułowania, bo strażak teraz częściej ratuje jak gasi) jest potrzebna. Gotowi są zawsze na wezwanie dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej, skraca to czas na oczekiwaną pomoc, kiedy liczy się każda sekunda. Dlatego też Komenda Powiatowa PSP w Ząbkowicach Śl. organizuje kursy i szkolenia dla ochotników, by mogli u boku „zawodówki" wykonywać powierzone zadania w różnych akcjach i okolicznościach.
60 – lecie kamienieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej, to szczególny jubileusz. To czas na refleksję, podsumowanie przebytej drogi, w szczególności powrót pamięcią do ludzi, którzy dali początek ochotniczej służbie i aktowi poświęcenia się innym.
Kulminacyjnym punktem obchodów jubileuszu było odsłonięcie pamiątkowego obelisku przed remizą. Umieszczona na nim pamiątkowa tablica poświęcona jest pamięci druhów, którzy opuścili szeregi OSP, odchodząc na wieczną wartę.
phoca thumb l 21 historia osp kamieniec
Uroczysty apel odbył się 17 września 2005 roku na placu przed remizą. Poprzedzony uroczystą mszą św. odprawioną w miejscowym kościele w intencji strażaków i ich rodzin przez księdza Pawła Pleśnierowicza. Przed prezbiterium ustawiły się poczty sztandarowe, pierwsze miejsca zajęli goście zaproszeni i druhowie sąsiednich jednostek OSP z terenu gminy, miejsca na chórze zajęła orkiestra górnicza z Nowej Rudy, która uświetniła uroczystość jubileuszu.
Po odegranie Hymnu, podniesieniu Flagi Narodowej, złożeniu raportu nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy przez Prezesa OSP Marka Wrońskiego, którą poświęcił ks. Paweł Pleśnierowicz.
phoca thumb l 17 historia osp kamieniec
Gośćmi honorowymi byli: Prezes Zarządu Powiatowego OSP R. Nowak, Komendant PSP w Ząbkowicach Śl. D. Buła, Przewodniczący Rady St. Gembara, Prezes Zarządu Gminnego OSP a zarazem Wójt Gminy Zdzisław Fleszar, radni, dyrektorzy szkół, goście zaproszeni.
18 historia osp kamieniec
Listy gratulacyjne otrzymują: Białek Krzysztof, Borys Jerzy, Bukański Stanisław, Ciapka Aleksander, Dudek Karol, Gnaczy Stefan, Gnaczy Mateusz, Jurasz Marian, Koczan Mirosław, Koprzak Radosław, Lipski Jerzy, Łuczak Jarosław, Łysoń Dariusz, (otrzymał też Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa") Machnicki Jerzy, Mateja Mateusz, Matusiak Wojciech, Paruch Krzysztof, Seferynowicz Artur, Stelmaszewski Ludwik, Szadkowski Jerzy, Tkacz Stanisław, Trasper Marcin, Urbaś Grzegorz, Urbaś Jakub, Urbaś Szymon, Wroński Andrzej, Wroński Bogusław, Wroński Marek, Wroński Stanisław, Wroński Jarosław, Kopka Krzysztof, Paruch Marcin, Plejewski Krzysztof, Koprzak Adrian, Mazur Radosław, Wrońska Małgorzata Ewa, Wrońska Małgorzata Teresa, Łysoń Agnieszka, Gołębiewska Sylwia, Botko Monika, Placek Patrycja, Rogowska Joanna, Wrońska Aldona, Gnaczy Karolina, Wanat Magdalena, Borowicz Ewa, Machnicka Joanna.

Jednostka OSP Kamieniec Ząbk. otrzymuje też listy gratulacyjne od władz gminy, Zarządu Powiatowego OSP, Komendy Powiatowej PSP a w swych wystąpieniach np. Prezes R. Nowak m. in. Podkreślił: „W dzisiejszej homilii usłyszeliśmy to, że my, bracia ruchu floriańskiego nie tylko świętujemy, ale głównie niesiemy pomoc bliźniemu w potrzebie (...). Wyróżnienie wręczone wam dzisiaj przez druha Prezesa a zarazem Wójta Gminy wskazuje na to, że zarówno ci, co już historię tworzyli i ci, którzy tu dzisiaj są, będą nieść pomoc i utrwalać naszą tradycję floriańską przez następne lata". Komendant D. Buła dodał. „Kultywowanie przez was tradycji strażackiej odzwierciedla sam fakt, że w tej jednostce na pierwszym miejscu stoją dwa sztandary świadczące o długiej i wspaniałej tradycji (...), życzę jednostce satysfakcjonującej w kolejnych latach działalności i niech, uczucie spełnienia dalszych uczynków przynosi każdy rozwiązany problem, uratowane życie, zdrowie czy dorobek ludzki...".
20 historia osp kamieniec
Kiedy powrócimy pamięcią i myślami do tych pierwszych lat po wojnie, a szczególnie do roku 1945 to nie musimy się wstydzić przed naszymi poprzednikami. Przejęte od nich obowiązki i tradycje wykonywane są z satysfakcją. Gdy trzeba czuwamy po nocach i patrzymy, czy łuna na niebie nas nie wzywa. W ulewach i rwących potokach – walczymy z żywiołem powodzi. Bo wszędzie, gdzie życie i mienie człowieka jest gotowy potargać na strzępy los zły, strażak spieszy z pomocą. Bo nie ma co zwlekać – rycerze Floriana to my!.

STATYSTYKI 2015

linia stat

pz stat Pożary:
21
ostatni: 10.03.2015

linia stat

pz stat Miejscowe zagrożenia:
10
ostatni: 05.03.2015

linia stat

fa stat Inne:
00
ostatni:
.

linia stat

RAZEM:  31

 

POPRZEDNI ROK 2012
PZ MZ IN RAZEM
74 44 5 123

Aktualnie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.